Sprawozdanie Telefonu Wsparcia grudzień 2022​

1-31 grudnia 2022 

Liczba zgłoszeń: 29

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 10

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:13