Sprawozdanie Telefonu Wsparcia maj 2022​

1-31 maja 2022 

Liczba zgłoszeń: 21

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 7

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:10

Opis wybranych spraw

Do Fundacji zwróciła się o pomoc samotna mama wychowująca czwórkę dzieci. Ponieważ wychowywały się one w trudnych warunkach lokalowych, rodziną zainteresowali się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.  Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny zobowiązał matkę do poprawienia warunków mieszkaniowych  i poinformował ją, że w przeciwnym wypadku będzie zmuszony umieścić dzieci w pieczy zastępczej. Rodzina zamieszkuje w lokalu o powierzchni 29 metrów. Jest to pokój z wnęką kuchenną. Jedenastoletnia córka jest niepełnosprawna (autyzm). Matka obecnie nie pracuje, bo stan zdrowia dziecka wymaga stałej opieki i nie pozwala jej na podjęcie pracy. W lipcu skończyła się umowa na lokal socjalny obecnie zamieszkiwany. W marcu matka złożyła wniosek do wydziału lokalowego o większe mieszkanie socjalne i o przedłużenie umowy.  Przy składaniu wniosku o lokal matka dowiedziała się, że nie dostanie mieszkania większego z powodu niskich dochodów.  Fundacja interweniowała w urzędzie gminy u naczelnika Wydziału Lokalowego. Nastawienie urzędnika do sprawy całkowicie się zmieniło. Obiecał, że do końca roku rodzina zamieszka w większym lokalu. Monitorujemy dalszy przebieg sprawy. 

Odebraliśmy zgłoszenie od  rodziny wielodzietnej z Wrocławia z prośbą o pomoc w związku  z donosami do różnych instytucji kierowanych przez sąsiadkę.

Ojciec często wyjeżdża za granicę do pracy, matka najczęściej sama zajmuje się dziećmi. Głośne zabawy maluchów przeszkadzają kobiecie mieszkającej w sąsiednim  budynku. Od rodziny dzieli ją tylko płot. Kobieta zagroziła, że zgłosi ich do sądu opiekuńczego. Matka bardzo zaniepokojona groźbami zadzwoniła do Fundacji z prośbą o poradę, jak w takiej sytuacji chronić rodzinę przed częstą interwencją policji. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i policja, zobligowani są reagować na każde zgłoszenie. W takich przypadkach rodzina objęta  jest monitoringiem, a pracownicy socjalni odwiedzają zgłoszoną rodzinę. Sąsiadka ma już wyrok za rzucanie fałszywych oskarżeń, zdołała zaangażować kilka instytucji w nadzór nad upatrzoną przez siebie nielubianą rodziną. Znana jest również policji z wielu bezpodstawnych donosów. Rodzina z Wrocławia ma bardzo dobre opinie w lokalnym środowisku, więc złośliwe działania sąsiadki są bezskuteczne. Nie zmienia to jednak faktu, że ta sytuacja dla rodziny jest uciążliwa. Fundacja włączyła się w działania wyjaśniające i otrzymała informację od policji, że powtarzające się donosy dotyczące tych samych skontrolowanych już  kwestii, organy nie powinny podejmować i prowadzić postępowania w tej sprawie. Tak też się dzieje, rodzina od jakiegoś czasu prowadzi spokojne życie.