Sprawozdanie Telefonu Wsparcia, luty 2022

1-28 lutego 2022 

Liczba zgłoszeń: 16  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 4

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 7

Opis wybranych spraw:

Problemy z jakimi rodzice zwracają się do fundacji coraz częściej dotyczącą szczepień i zainteresowani dopytują się czy jest potrzebna zgoda obojga rodziców? A co w sytuacji kiedy jedno z rodziców wyraża sprzeciw? Z północnej Polski zgłosił do nas ojciec dziecka, które zostało zaszczepione podczas pobytu u matki, pomimo jego sprzeciwu. Sprawa obecnie oczekuje na rozstrzygnięcie w sądzie rodzinnym, czy kolejne dawki szczepionki będą podane pomimo sprzeciwu jednego z rodziców 

Na podstawie przepisów prawa medycznego wystarczające jest stanowisko jednego z rodziców, jeżeli dotyczy to dziecka poniżej 16 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 roku życia, brane jest również pod uwagę zdanie dziecka. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 97 par. 2, z którego wynika, że „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie”, a w przypadku braku porozumienia między nimi spór taki może rozstrzygnąć jedynie sąd opiekuńczy. W opisanej powyżej historii o tyle sytuacja jest trudna, że rodzice są w trakcie rozwodu, tym trudniej im dojść do porozumienia. Ojciec ma wątpliwości czy preparat podany dziecku jest dokładnie przebadany i nie wywoła niepożądanych odczynów poszczepiennych. Fundacja włączyła się w sprawę, a koordynator Telefonu Wsparcia jest w stałym kontakcie z rodzicami i adwokatem. 

Inna podobna historia wydarzyła się w dużym wojewódzkim mieście, gdzie ojciec założył matce niebieską kartę, ponieważ kobieta uświadamia syna, jak może być szkodliwy niezbadany preparat przeciwko chorobie, której przebieg u zdrowych dzieci jest bardzo łagodny. Ojciec takie postępowanie interpretuje jako przemoc psychiczną i słowną wobec dziecka. Chłopiec przebywa naprzemiennie raz u ojca, raz u matki i każdy z rodziców przekazuje odmienną wiedzę na temat tego konkretnego szczepienia. Ojciec przelał śmiertelny strach na dziecko, mama próbuje załagodzić silny lęk przed chorobą, jaki przejawia syn. Chłopiec dotychczas przyjął wszystkie obowiązkowe szczepienia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, tym razem spór dotyczy szczepienia zalecanego, nie obowiązkowego. 

 Sprawa znalazła się w sądzie rodzinnym . Prawo przemawia za stroną matki, która zgłosiła wcześniej sprzeciw, a ojciec nadużywając władzy rodzicielskiej poddał dziecko wielokrotnemu szczepieniu. Urzędnicy odwiedzający matkę w związku z prowadzoną niebieską kartą, prywatnie popierają decyzję kobiety. Koordynator Telefonu Wsparcia jest w kontakcie z matką przygotowuje pismo do sądu rodzinnego, co pomoże podjąć ostateczną decyzję sędziemu.