Sprawozdanie listopad 2021

1-30 listopada 2021 

Liczba zgłoszeń: 22  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 8

Opis wybranych spraw

 Zgłosiła się do nas mama siedmioletniej dziewczynki. Dziecko w złości na ojca, który nie chciał kupić córce upragnionej zabawki, poskarżyło się w szkole, że tata je bije. Ale już na drugi dzień dziewczynka zaprzeczyła, by kiedykolwiek była stosowana przemoc wobec niej.  W konsekwencji pedagog wezwała rodziców do szkoły na rozmowę. Dzień przed spotkaniem, pracownik świetlicy postraszyła rodziców, że pedagog chce założyć Niebieską Kartę ojcu. Matka przerażona zadzwoniła na Telefon Wsparcia  z prośbą o pomoc. Poinformowana została o swoich prawach i w jaki sposób może się bronić. Koordynator Telefonu Wsparcia zaproponował, żeby rodzice porozmawiali z pedagog o innych rozwiązaniach  zanim zostanie założona NK. Rodzice dostosowali się do naszych wskazówek. Rozmowa przyniosła oczekiwany skutek. Sprawa ostatecznie, po jej dokładnym zbadaniu i po wyjaśnieniach u dyrektora szkoły, została zakończona.

Do Fundacji zgłosił się asystent rodziny, który od 3 lat opiekuje się rodziną z dwójką dzieci. Główną przyczyną objęcia rodziny nadzorem kuratorskim był bałagan i nieopłacone rachunki. Kobieta kiedyś mieszkała z ojcem dzieci, ale od trzech lat nie utrzymuje z nim kontaktów, ponieważ miał problem z alkoholem. Obecnie samotnie wychowuje synów. Asystent rodziny uważa, że  problemy z powodu, których sąd opiekuńczy zainteresował się rodziną zniknęły. Mimo korzystnych zmian, sąd zdecydował, że dzieci należy umieścić w domu dziecka oddalonego o 60 km od miejsca zamieszkania. Zdaniem asystenta decyzja sądu jest skrajnie niesprawiedliwa. Dzieci są zadbane, a w domu jest porządek, zaległe rachunki  są opłacone. Opinia szkoły jest bardzo dobra. Teoretycznie sąd powinien dostrzec pozytywne zmiany zachodzące  w rodzinie, ale okazuje się, że  wybrał środek ostateczny w postaci przeniesienia dzieci do domu dziecka. Fundacja włączyła się w sprawę kierując pismo do sądu wspierające rodzinę. Koordynator Telefonu Wsparcia wraz z pracownikiem socjalnym wspólnie podjęli działania zmierzające do ochrony dzieci przed rozdzieleniem z biologiczną matką. Sprawa zakończyła się korzystnie, sąd przyjrzał się jeszcze raz w sprawie i wydał pozytywne postanowienie o pozostawieniu dzieci przy matce, ale utrzymał nadal decyzję o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim.