Sprawozdanie maj 2020

1-31 maj 2020 

Liczba zgłoszeń:  31 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 8   

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:  14 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9