Sprawozdanie sierpień 2021

1-31 sierpnia 2021 

Liczba zgłoszeń: 27 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 12    

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11 

Opis wybranych spraw

Rodzina z trójką dzieci szukała wsparcia socjalnego i zgłosiła się do OPS-u. Na początku otrzymali zasiłek celowy, ale wraz z pomocą finansową przyszła również asystentka rodziny. Praca asystentów znacząco przyczynia się do zmniejszenia liczby dzieci przekazywanych do domów dziecka i rodzin zastępczych. Jednak współpraca z rodziną nie zawsze układa się pomyślnie. Rodzice przekonani są, że nie potrzebują żadnego wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Z tygodnia na tydzień asystentka była coraz bardziej zuchwała. Życie rodziny było w stałym stresie. Matka czuła się osaczona i przymuszana do pracy z asystentem. Mimo panujących obostrzeń epidemicznych asystent jest częstym gościem w rodzinie, skrupulatnie kontroluje wydatki ze świadczenia wychowawczego, nie pozwalając rodzicom decydować na co mają być przeznaczone. Według asystenta wydatek na garnitur komunijny jest zbędny. Pracownik OPS-u zapisuje dzieci do stomatologa, ale nie bierze pod uwagę, że w tym czasie matka nie ma pieniędzy na dojazd do lekarza. Kontrakt podpisany jest do końca czerwca. Rodzina podjęła decyzję o rezygnacji z pomocy. Pracownik socjalny zagroził skierowaniem sprawy do sądu opiekuńczego.  Rodzice wbrew sobie nadal zmuszeni byli wykonywać polecenia asystenta. Z pomocą  Koordynatora Telefonu Wsparcia rodzice wytrwali do końca kontraktu i nie musieli podpisywać nowego. Uniknęli również rozprawy w sądzie rodzinnym.  

Do Fundacji zgłosił się ojciec dwutygodniowego dziecka odebranego na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej tuż po porodzie, wprost ze szpitala. Rodzice przechodzili w tym czasie trudną sytuację finansową. Ojciec stracił pracę. Poprosili o pomoc OPS. Urzędnicy stwierdzili, że rodzice nie są przygotowani na przyjęcie dziecka, które ma się wkrótce narodzić. Sąd w oparciu o notatki pracowników socjalnych wydał decyzję o umieszczeniu niemowlęcia w rodzinie zastępczej. Sprawa odbyła się na posiedzeniu niejawnym bez udziału rodziców. Zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji zostało rozpatrzone na niekorzyść rodziny. Rodzice bezskutecznie wnioskują do sądu o częstsze kontakty z dzieckiem, nie otrzymują odpowiedzi. Spotkania z dzieckiem są ograniczane do minimum z uwagi na panującą epidemię oraz żeby nie zaburzać rytmu pracy rodziny zastępczej.. Rodzina nie jest objęta nadzorem kuratorskim, nie otrzymała również żadnej pomocy ze strony OPS-u. Koordynator Telefonu Wsparcia poinformował rodziców o przysługujących im prawach, wskazał kolejne kroki w dążeniu do zwiększenia częstotliwości kontaktów z niemowlęciem i do odzyskania dziecka. Instytucje pomocowe nie zawsze wykorzystują dostępne im narzędzia do pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prostszą drogą jest rozbicie rodziny.