Sprawozdanie lipiec 2021

1-31 lipca 2021 

Liczba zgłoszeń: 25 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8   

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11 

Opis wybranych spraw

Do Fundacji zgłaszają się również zdezorientowani dziadkowie wnuków umieszczonych w pieczy zastępczej. Nie znając prawa są zagubieni w nowej sytuacji. Pragną utrzymywać kontakt z wnukami, ale nie.znają swoich praw. Z takimi wątpliwościami zadzwonił do nas dziadek z Dolnego Śląska, skarżąc się, że rodzina zastępcza nie wyraża zgody na spotkania z wnukiem. Koordynator Telefonu Wsparcia poinformował go, że przysługuje mu prawo do utrzymywania kontaktów z wnukiem, które na wniosek jego będzie rozstrzygnięte przez sąd rodzinny. Z pomocą koordynatora mężczyzna złożył wniosek do sądu, który po zbadaniu sytuacji dziadka, uregulował kontakty z wnukiem. 

Trafiają do nas również bardzo trudne sprawy. Matce czwórki dzieci, chorej na schizofrenię   odebrano i oddano do adopcji dwójkę najmłodszych dzieci. Kobieta na skutek błędnej  pierwszej  diagnozy została ubezwłasnowolniona. Prawnym opiekunem starszych dzieci jest babcia. Matka zgłosiła się do nas o pomoc w odzyskaniu adoptowanych dzieci. Koordynator Telefonu Wsparcia poinformował kobietę, że jest to niemożliwe, w momencie adopcji władza rodzicielska rodziców biologicznych ustaje i ma charakter ostateczny. Matka uzyskała w naszej Fundacji pomoc w napisaniu do sądu wniosek o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Prawidłowo postawiona diagnoza i leczenie pozwala kobiecie na normalne funkcjonowanie i dalszą opiekę nad starszymi dziećmi.