Sprawozdanie czerwiec 2021

1-30 czerwca 2021 

Liczba zgłoszeń: 29 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 9   

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13 

Opis wybranych spraw

Bezrobotna i samotna matka  wychowująca dwójkę nastolatków korzystała z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie podjęcia pracy, zrezygnowała z pomocy finansowej. Po kilku dniach dostała telefon z GOPSu z prośbą o stawienie się w urzędzie. W związku z obostrzeniami pandemicznymi wywiad środowiskowy został przeprowadzony w urzędzie. Okazało się, że rodzina została zgłoszona do sądu rodzinnego, bo zdaniem pracownika socjalnego kobieta nie jest w stanie zapewnić synom odpowiednich warunków socjalno bytowych. Kurator sądowy odwiedził rodzinę w miejscu zamieszkania i przeprowadził wywiad środowiskowy z udziałem synów. W niedługim czasie kobieta odebrała zawiadomienie z sądu rodzinnego informujące o wszczętym postępowaniu sądowym dotyczącym ograniczenia władzy rodzicielskiej. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, matka dowiedziała się, że przyczyną zgłoszenia rodziny do sądu rodzinnego był brak współpracy z GOPSem i zaprzestanie korzystania z zasiłków. Rodzina w porozumieniu z Fundacją  zebrała opinie na swój temat na dowód prawidłowego funkcjonowania. Sąd na podstawie zebranych opinii, pozytywnego sprawozdania kuratorskiego i pisma od Fundacji wspierającego rodzinę zakończył sprawę na drugim posiedzeniu. 

Obostrzenia pandemiczne nasiliły konflikty między rodzinami biologicznymi a rodzinami zastępczymi. Nieporozumienie dotyczy ustalenia kontaktów z dziećmi. Jedną z głównych przyczyn odmowy spotkań z dziećmi jest strach przed koronawirusem.  Mama trzylatka zgłosiła się do Fundacji z prośbą o interwencję z powodu odwoływanych przez rodziców zastępczych spotkań z jej synem. Z powodu przejściowych problemów zdrowotnych matki, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Odzyskanie dziecka wiąże się z wieloma zobowiązaniami . Po wywiązaniu się z dotychczasowych obietnic jakich rodzic się podjął, sąd rodzinny egzekwuje co rusz nowe zalecenia. W tym czasie mijają lata, a więzi biologiczne ulegają osłabieniu. Dziecko nawiązuje  relacje w nowej rodzinie, a matkę traktuje jak dalszą rodzinę, z którą niekoniecznie chce się widywać. W zgłoszonym przypadku, nawet sądownie uregulowane kontakty, były regularnie odwoływane z powodu choroby dziecka, kwarantanny rodziny albo niedyspozycji malucha. Po kolejnym posiedzeniu sądu rodzina zastępcza poinformowała kobietę, że już nie ma prawa widywać dziecka. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Więc niezależnie od decyzji sądu działania rodziny zastępczej były niezgodne z prawem. Fundacja poinformowała rodziców o ich prawach i interweniowała do koordynatora pieczy aby pouczył rodziców zastępczych.  Przy współpracy z Fundacją matka przygotowała się do kolejnej rozprawy o przywrócenie jej całkowitej władzy rodzicielskiej. Kontakty z synem uległy poprawie, rodzina zastępcza respektowała ustalenia sądu.