Prośba o spotkanie z ministrem edukacji w celu powrotu dzieci do szkół

Szanowny Panie Ministrze!

Prosimy o pilne spotkanie w sprawie zakończenia nauki zdalnej i powrotu dzieci do szkół. Trwający już od ponad roku tryb nauki 7 milionów dzieci i młodzieży, w zamknięciu, izolacji od rówieśników, z wielogodzinnym siedzeniem przed ekranem, jest niekorzystny dla ich rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, duchowego i społecznego. Z tego względu jest sprzeczny z celem działania systemu oświaty zapisanym w ustawie Prawo oświatowe. Nasze dzieci żyją i dojrzewają teraz. Nie będą miały drugiego dzieciństwa ani drugiej młodości. Odbieranie im możliwości normalnego życia, kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, socjalizacji, ruchu na świeżym powietrzu jest nieetyczne. Docierają do nas bardzo liczne sygnały od rodziców, którzy mówią o problemach emocjonalnych i psychicznych swoich dzieci, o załamaniach, zatrzymaniu w rozwoju, braku efektów nauki, schorzeniach kręgosłupa i oczu, których liczba przybiera rozmiar epidemii. Wielu rodziców dochodzi do wniosku, że dzieci powinny powtarzać rok, bo ten który się kończy był dla nich stracony pod względem edukacyjnym. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest nie do przyjęcia.  Realizując konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci żądamy natychmiastowego umożliwienie im powrotu do nauki w szkole.

Dzieci i młodzieży nie dotyczy ciężki przebieg koronowirusa. Co więcej w krajach, które nie zamykały szkół nie zanotowano gorszej sytuacji epidemiologicznej niż w Polsce. Dalsze utrzymywanie zamknięcia naszych szkół jest więc pozbawione sensu.

Prosimy wobec tego jak na wstępie o pilne spotkanie z Panem Ministrem.

Z poważaniem
Tomasz i Karolina Elbanowscy
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców