Sprawozdanie luty 2021

1-28 lutego 2021 

Liczba zgłoszeń:  29 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13 

Opis wybranych spraw

Z Wrocławia zadzwoniła do Fundacji mama wychowująca 15 latkę. Córka niechętnie uczestniczyła w lekcjach, które odbywały się zdalnie. Kiedy mama wychodziła do pracy córka dalej spała i nie brała udziału w zajęciach szkolnych. Szkoła zgłosiła rodzinę do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o wgląd w rodzinę.  Nieoczekiwanie  do matki  zadzwonił pracownik socjalny i zaprosił na rozmowę. Urzędnik przeprowadził wywiad środowiskowy z matką i przestrzegł przed interwencją sądu rodzinnego w życie rodziny. Zaskoczona biegiem wydarzeń skontaktowała się z Fundacją. Nie znała przysługujących jej praw i wszelkie informacje uzyskała od koordynatora Telefonu Wsparcia. Interwencja Fundacji zatrzymała dalsze procedury zmierzające do skierowania sprawy do  sądu rodzinnego. Matka i córka porozumiały się z dyrekcją szkoły i w ten sposób uniknęły sądu. 

 Matka, której zarzucono deficyty psychiczne, zgłosiła się do Fundacji o pomoc w odzyskaniu syna. Na podstawie donosu o rzekomej przemocy w domu sąd zdecydował umieścić dziecko u babci, która pełniła rolę rodziny zastępczej. Matka wywiązała się ze wszystkich zaleceń sądu, podjęła pracę, uporządkowała mieszkanie i ukończyła studia. Koordynator pomógł matce napisać wniosek do sądu o przywrócenie w pełni władzy rodzicielskiej. Sprawa zakończyła się powrotem dziecka do mamy.