Sprawozdanie grudzień 2019

1-31 grudnia 2019

Liczba zgłoszeń:  24

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7   

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:   8

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9

 

Zwróciła się do nas mama o pomoc w odzyskaniu 6-letniej córeczki umieszczonej rok temu w rodzinie zastępczej. W aktach sprawy można przeczytać, że rodzice nie dbają o czystość w domu, a ojciec nie potrafi zajmować się dzieckiem. Rodzice wykonywali wszystkie zalecenia sądu, współpracowali z wszystkimi instytucjami pomocowymi, a i tak nie zdołali zatrzymać córeczki w domu.  Dziewczynka miała zaraz  wrócić do rodziców, jak tylko poprawią warunki mieszkaniowe i podejmą pracę. Rodzice wypełnili wszystkie zobowiązania, otrzymali z zasobów miejskich kawalerkę, podjęli  pracę. Wówczas zarzucono ojcu, że jest osobą dominującą i budzi strach w żonie. Rodzice wraz z Fundacja podejmują wszelkie działania żeby dziecko powróciło jak najszybciej do domu.


Rodzice z południa Polski mają poważne problemy wychowawcze z dziesięcioletnim synem cierpiącym na autyzm. Dyrekcja szkoły zgłosiła rodzinę do OPS-u z prośbą o wgląd w sytuację rodziny. Pracownicy socjalni przekazali sprawę do sądu opiekuńczego. Po zbadaniu sprawy, sąd objął rodzinę nadzorem kuratorskim. Rodzicom zarzuca się zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, podczas gdy faktyczną przyczyną problemów, jak później wykazały badania, były zaburzenia związane z  autyzmem. Chłopiec jest pod opieką lekarzy specjalistów. Koordynator Telefonu Wsparcia nadał kierunek sprawie, zaproponował zebranie opinii z poradni zdrowia oraz od sąsiadów. Czekają na kolejne posiedzenie sądu i zbierają dowody uzasadniające niesłuszne posądzenie rodziców o niewydolność wychowawczą.