Sprawozdanie listopad 2019

1-30 listopada 2019

Liczba zgłoszeń:  29

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7   

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:   13

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9

Anonimowy donos z fałszywym oskarżeniem.
Kolejna historia dotyczy rodziny wielodzietnej z Wrocławia. Niespodziewanie do mieszkania zapukali policjanci z pracownikami socjalnymi zweryfikować donos anonimowy o przemocy w rodzinie. Na pierwszej wizycie urzędnicy nie stwierdzili zagrożenia ze strony rodziców . Ale ponieważ anonimowy telefon powtarzał się i donosiciel naciskał na bardziej dogłębne zbadanie sytuacji rodziny, policjanci wracali do rodziny wraz pracownikami OPS-u.   Chociaż donos nie potwierdził się ojcu założono ojcu Niebieską Kartę.  Rodzina zmuszona jest do współpracy ze służbami i narażona na częste odwiedziny pracowników socjalnych, których zadaniem jest monitorowanie rodziny. Wraz z Fundacją rodzice próbują udowodnić swoją niewinność. Koordynator Telefonu wsparcia jest w kontakcie z pracownikiem socjalnym i rodziną .  Niebieska Karta zostanie zamknięta, ale fałszywe oskarżenie pozostanie bez konsekwencji dla donosiciela


Rodzice ze Śląska zgłosili się o pomoc w odzyskaniu trzyletniego chłopca. Dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej z powodu niewydolności wychowawczej rodziców i złych warunków mieszkaniowych. Rodzina  zebrała wiele dobrych opinii na swój temat, ale MOPS i asystent nie był przychylny rodzinie co wpłynęło na decyzję sądu o odebraniu chłopca rodzicom. Nasz koordynator  pomaga opiekunom w dalszym postępowaniu sądowym. Nawiązał kontakt z asystentem i pracownikiem socjalnym aby wspólnie pracować nad poprawą sytuacji rodziny i zniwelować przeszkody, które uniemożliwiają powrót dziecka do rodziców.