Sprawozdanie październik 2019

1-31 października 2019

Liczba zgłoszeń: 25
Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 12
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 7

OPS ma zastrzeżenia do edukacji domowej. Wójt przeprasza
Do Fundacji zwróciła się mama, która przez przypadek dowiedziała się, że pracownik socjalny z OPS-u wybiera się na wywiad środowiskowy do rodziny. Powodem była nie realizacja obowiązku szkolnego przez 7 letnią córkę. Rodzice zdecydowali się na edukację domową. Po konsultacji z koordynatorem Telefonu Wsparcia mama sprawdziła czy dopełniła wszystkie formalności związane z edukacją domową. Jak się okazało wszystko było prawidłowo wykonane. Mimo to dziecko nadal widniało na liście w szkole rejonowej. Dopiero interwencja u wójta doprowadziła do cofnięcia zaplanowanej wizyty pracownika socjalnego. Wójt przeprosił za zaistniałe zamieszanie.

Mama szukała pomocy psychologa.
Problemy rodziny rozpoczęły się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Matka zwróciła się o pomoc do znajomego pracownika socjalnego w zorganizowaniu spotkania z psychologiem, ponieważ była w złej kondycji psychicznej. Pracownik OPS na podstawie wywiadu środowiskowego założył niebieską kartę dla męża kobiety i skierowała sprawę do sądu o wszczęcie postępowania w sądzie rodzinnym – o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom. Odbyły się badania w Opiniotwórczym Zespole Specjalistów Sądowych, które wskazywały na przemoc psychiczną polegającą na braku zaspokojenia niektórych potrzeb emocjonalnych dziecka oraz z uwagi na nieustępliwy charakter ojca, który źle będzie wpływać na rozwój 7 letniego syna. W rzeczywistości ojciec jest autorytetem dla dziecka i istnieje między nimi silna więź emocjonalna. Przed rozprawą sądową rodzice pełni obaw zadzwonili do koordynatora Telefonu Wsparcia. Jak większość rodzin zgłaszających się do nas nie wiedzieli, że mają prawo wglądu w akta sprawy. Pierwszą czynnością było sprawdzenie dokumentacji, na podstawie której sąd miał ograniczyć prawa rodzicielskie, a następnie przygotowanie rodziców do rozprawy. Choć sytuacja prawna rodziny nie wyglądała optymistycznie, jak się okazało, bardzo dobre opinie zebrane przez rodziców we współpracy z Fundacją oraz psychologiczne wykształcenie rodziców, brak dowodów na przemoc, wstawiennictwo Fundacji za rodziną, pozwoliły zakończyć postępowanie już na pierwszym posiedzeniu sądu. Procedury Niebieskiej Karty również zostały zakończone.