Sukces Fundacji: Wchodzi w życie poprawiona ustawa o zdrowiu uczniów

Dziś, 12 września, wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Dzięki protestowi naszej Fundacji projekt cofnięto do resortu zdrowia i wykreślono antyrodzinne przepisy

Skuteczny, wielomiesięczny protest Fundacji Rzecznik Praw Rodziców na przełomie 2017 i 2018 roku wobec ustawy, naruszającej prawa rodziców, spowodował usunięcie kontrowersyjnych zapisów. W obecnym stanie prawnym ustawy rodzice podczas pierwszego zebrania powinni otrzymać informację jakie elementy wchodzą w zakres opieki zdrowotnej nad uczniami oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia tą opieką. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej u pielęgniarki szkolnej. Ponadto Informacja ta powinna być umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym w szkole. Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacji, w której uczniowi zostanie udzielone świadczenie zdrowotne wbrew wiedzy i woli rodziców. W przypadku braku sprzeciwu rodziców profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad dziećmi w szkole sprawowana będzie na podstawie zgody domniemanej. Sprawowanie opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

——————–

Przypomnijmy, że przed protestem Fundacji, w ramach którego rozmawialiśmy z przedstawicielami Premiera, Prezydenta i z Ministrem Zdrowia, pierwotne założenia ustawy zakładały: 
– współpracę szkoły z pomocą społeczną w celu monitorowania realizacji przez rodziców zaleceń lekarskich,
– obowiązek omawiania w gronie pedagogicznym efektów tego monitoringu,
– obowiązek szkoły zgłaszania rodzin do opieki społecznej,
– dostęp do danych wrażliwych małych pacjentów na łączu przychodnia – komputer pielęgniarki szkolnej. Dane wrażliwe uczniów trafiałyby do dyrektora szkoły, którego nie obowiązuje tajemnica lekarska.
https://www.gosc.pl/doc/4346439.Wielka-siostra