Senat przyjął postulowaną przez nas poprawkę. VAT na mleko dla alergików 5%

Senat przyjął dziś poprawkę do stawek VAT o którą upominaliśmy się w senacie i wcześniej w sejmie. VAT na napoje roślinne zastępujące mleko alergikom pozostanie na poziomie 5%. Wcześniej sejm przyjął stawkę 23%, ale Senat skorygował tę decyzję. Napoje zwane potocznie mlekiem, sojowym migdałowym itd.

Fragment naszej relacji z posiedzenia komisji senackiej 31 lipca:
większości komisji senackiej i ministerstwa finansów zgadza się na nasz postulat!!!
Jest poparcie większości senackiej i ministerstwa finansów dla poprawki o mlekach roślinnych!
Udało się nam przekonać senatorów i ministerstwo finansów do nie podnoszenia podatku VAT do 23% na mleko dla alergików (sojowe i inne roślinne).
Wcześniej prosiliśmy o interwencję Rzecznika Praw Dziecka i posłów. Sejm mimo podobnych argumentów przegłosował stawkę 23%.

Protokół posiedzenia senatu 1/08/2019
„Senator Grzegorze Bierecki, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Jest bardzo ważna poprawka, której potrzebę przyjęcia zasygnalizował nam rzecznik praw dziecka, a także liczne organizacje konsumenckie i fundacja państwa Elbanowskich. Producenci napojów nazywanych potocznie mlekiem roślinnym… To jest problem, nad którym szeroko komisja debatowała, a jest to problem związany z pewnym przeoczeniem, które nastąpiło w Sejmie, myślę, że niezamierzonym przeoczeniem. Sprawiłoby ono, że mleko roślinne, mówiąc potocznie – czyli produkty typu napoje roślinne, mleko roślinne, które jest bardzo istotne dla dzieci cierpiących na alergię pokarmową i dzieci z nietolerancją pokarmową, bo te dzieci nie mogą pić mleka odzwierzęcego i to mleko roślinne jest dla nich bardzo ważnym źródłem białka… To mleko jest droższe niż mleka krowie. Błąd, który skorygujemy w Senacie… Gdybyśmy go nie skorygowali, to mleko to obłożone byłoby stawką VAT 23%, zamiast 5%, tak jak mleko krowie. Tak więc składamy w tej sprawie poprawkę.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:
Poprawka była konsultowana z Ministerstwem Finansów i jest pełne poparcie dla poprawki, którą zgłosił pan przewodniczący Bierecki, czyli dotyczącej utrzymania stawki VAT na mleko roślinne. Chodzi o poprawkę, która usuwa to wspomniane niedopatrzenie.”