RP.pl, Karolina Elbanowska: ZNP betonuje sytuację, 08.04.19

W tej chwili słyszymy od ZNP tylko i wyłącznie postulaty płacowe. Podniesienie pensji w sposób, o jakim mówi prezes Broniarz, nie przełożą się wprost proporcjonalnie na podniesienie jakości nauczania. Tu potrzebne są zmiany systemowe i niestety trzeba zacząć otwarcia rozmawiać o Karcie Nauczyciela, bo bez tego trudno nalewać z próżnego w puste.
https://www.rp.pl/Edukacja/190409426-Karolina-Elbanowska-ZNP-betonuje-sytuacje.html