Sprawozdanie grudzień 2018

1-31 grudnia 2018

Opis wybranych spraw:

Rodzice szesnastoletniej dziewczynki zwrócili się o pomoc do Fundacji w odzyskaniu pełnej władzy rodzicielskiej. Oprócz niej wychowują również dwunastoletnią córkę, z którą nie mają problemów wychowawczych. Kłopoty zaczęły się po uderzeniu starszej dziewczynki przez matkę podczas kłótni. Córka zgłosiła przemoc u szkolnego pedagoga, Matce została założona Niebieska Karta, a sprawa została zgłoszona do sądu rodzinnego. Sąd rejonowy objął rodzinę nadzorem kuratorskim. Kurator przychodził do rodziny dwa razy w miesiącu. W sprawozdaniach opisywał sytuacje rodziny jako dobrą, nie miał żadnych zarzutów do rodziców. Kurator poinformowała, że zamierza złożyć wniosek do sądu o zniesienie nadzoru. Niestety w krótkim czasie po tej decyzji kuratora, doszło do kolejnego nieporozumienia córki z matką , podczas której doszło do szarpaniny i kłótni. Córka nie wróciła na noc do domu, po szkole udała się do swojego chłopaka. Wracała późno lub wcale, opuściła się w nauce. Rodzice poprosili o interwencję szkolnego wychowawcę. Podczas rozmowy z nauczycielem dziewczynka zgłosiła przemoc w rodzinie, którą nagrała telefonem. Tym razem sąd zdecydował, o umieszczeniu jej w domu dziecka. Rodzice martwią się o przyszłość córki i chcą pomóc jej w nauce opłacając dodatkowe zajęcia poza lekcyjne. Rodzice skarżą się, że dyrekcja domu dziecka utrudnia rodzicom pomoc w edukacji dziecka. Dopiero kontakt z Fundacji z placówką pomógł dojść do porozumienia z dyrektorem. Koordynator Telefonu Wsparcia jest w kontakcie z rodzicami i doradza, jakie kroki prawne mają podjąć w odzyskaniu córki.