Za plecami rodziców,Nasz Dziennik, 03.09.2018

Rodzice nie mogą być zaskakiwani postępowaniami sądowymi, które chcą ich pozbawić opieki nad dzieckiem – wskazują prawnicy
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/200833,za-plecami-rodzicow.html