Z Wiceminister Zdrowia o tym kto może badać dzieci psychologicznie

Panią Wiceminister Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko odwiedziliśmy w związku z pomysłem resortu zdrowia na szkolenie m.in. pedagogów szkolnych w zakresie diagnozowania problemów psychologicznych dzieci. Przekazaliśmy pani minister, że będzie to skutkowało zwiększoną skalą pochopnych ingerencji w rodziny. Już teraz wiele spraw kierowanych jest do sądów rodzinnych przez pedagogów w sytuacji gdy szkola nie radzi sobie np z nadpobudliwym uczniem cierpiącym na ADHD.

Pomysł resortu wiąże się z przepełnieniem na oddziałach psychiatrii dziecięcej pod koniec roku szkolnego, związanym z presją na jaką narażeni są uczniowie w związku z wystawianiem ocen. Według nas zamiast jedynie leczyć objawy należy raczej zapobiegać przyczynom problemów psychologicznych u dzieci, które są systemowe.

Dlatego też poprosiliśmy panią minister o wsparcie naszych zabiegów o zniesienie nauki zmianowej, która zaburza dzieciom rytm okołodobowy, nie pozwala na regenerację i wypoczynek. Podobnie jak przeciążenie pracami domowymi, które wiąże się dodatkowo z problemem ciężkich plecaków. Spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem. Pani minister również uważa, że to właśnie w tym zakresie powinnismy kopiować wzorce zachodnie czyli zapewnić uczniom dobre warunki, zdrowe żywienie a na przerwach zachęcać dzieci do ruchu na świeżym powietrzu zamiast zamykać je na klucz w szkolnych murach.

Kolejnym tematem jaki omawialiśmy była pomoc matkom w trudnościach w ramach projektu mamaniejestsama.