Łukasz Konarski: Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Karolina-Elbanowska-gosciem-Radia-ZET