Sprawozdanie Telefonu Wsparcia czerwiec 2022​

Opis wybranych spraw

1-30 czerwca 2022 

Liczba zgłoszeń: 23

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 8  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 6

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:9

Do Fundacji zwróciła się o pomoc ciocia dziewczynek umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej. Sąd zdecydował o odebraniu dzieci ojcu. Po śmierci żony, samotnie wychowywał córki, ale nie radził sobie z codziennością. Warunki mieszkaniowe rodziny zwróciły uwagę pracowników socjalnych. Dom był zaniedbany i nie było w nim prądu. Pracownicy MOPS-u zgłosili sprawę do sądu rodzinnego, a dzieci trafiły do obcych ludzi. Sąd decydując o losie dziewczynek nie wziął pod uwagę objęcia ich opieką przez rodzinę.Teraz ciocia walczy o objęcie dzieci swoją opieką. Kobieta miała ogromny żal, że sąd podejmując decyzję o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej nie zwrócił się do niej.  Z pomocą Fundacji stara się o powierzenie jej opieki nad siostrzenicami. Mimo, że jest bliską krewną, nie spełnia jednak warunku aby zostać spokrewnioną rodziną zastępczą. Osoba ta może sprawować opiekę nad swoimi siostrzenicami, jako rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa. Jednak to wymaga ukończenia szkolenia, a następnie podpisania umowy ze starostą. Pomagamy kobiecie przejść przez procedury, które pozwolą jej być rodziną zastępczą dla dziewczynek. Ciocia przeszła pozytywnie przez kwalifikacje i otrzymała skierowanie na szkolenie. Po ustanowieniu kobiety rodziną zastępczą, sąd wyda postanowienie o zabraniu dzieci do domu.

W trudnej sytuacji znaleźli się niepełnosprawni rodzice. Ojciec od urodzenia jest chory, a mama uległa wypadkowi. Rodzice mieszkają w lokalu socjalnym bez ciepłej wody i gazu. Oboje pracują i otrzymują rentę. Nie korzystają z pomocy OPS-u, a mimo to są pod nadzorem pracowników socjalnych i opieką asystenta rodziny. Jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej jak miało 1,5 roku, a drugie  zostało odebrane w trzeciej dobie wprost ze szpitala. Powodem decyzji sądu o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej były złe warunki lokalowe i niepełnosprawność rodziców. Rodzice twierdzą, że wszystkie ich problemy rozpoczęły się wraz z zainteresowaniem pracowników socjalnych Ich rodziną. Rodzice zgłosili się do Fundacji z prośbą o pomoc. Skarżyli się na rodzinę zastępczą, która nie pozwalała dzieciom przytulać się do rodziców. Takie zalecenia otrzymali od koordynatora pieczy zastępczej. Z powodu utrudnionych kontaktów z dziećmi koordynator Telefonu Wsparcia interweniował w PCPR. Rodzice otrzymali również informację o swoich prawach i pomoc w pisaniu wniosków do sądu między innymi  o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej. Po interwencji  Fundacji rodzina zastępcza nie robiła problemu w kontaktach z dziećmi. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodziną i instytucjami od których zależy szybki powrót dzieci do rodziców.