Termin zbierania podpisów pod inicjatywą „Nigdy więcej nauki zdalnej”

Pytacie o termin zbierania podpisów? Marszałek Sejmu przyjęła inicjatywę zaledwie tydzień temu 22 listopada. Co więcej obowiązujące obecnie przepisy na czas „epidemii” pozwalają na zbieranie podpisów pod zarejestrowaną w sejmie inicjatywą obywatelską w nieograniczonym terminie.
Jeśli jednak chcemy, żeby sejm zajął się jeszcze w tym roku szkolnym projektem „Nigdy więcej nauki zdalnej”to musimy zebrać 100 tysięcy podpisów do 28 lutego,czyli w takim czasie jaki mielibyśmy bez epidemii. Koniec lutego to nasz nowy, wewnętrzny termin. Rodzice. zawijamy rękamy i zbieramy!