Sprawozdanie sierpień 2021

1-31 sierpnia 2021 

Liczba zgłoszeń: 27 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 12    

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11