Sprawozdanie marzec 2021

1-31 marca 2021 

Liczba zgłoszeń:  23 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 7  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10