Sprawozdanie maj 2021

1-31 maja 2021 

Liczba zgłoszeń: 21 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 7  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10