Sprawozdanie luty 2021

1-28 lutego 2021 

Liczba zgłoszeń:  29 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13