Sprawozdanie lipiec 2021

1-31 lipca 2021 

Liczba zgłoszeń: 25 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8   

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 11