Sprawozdanie lipiec 2020

1-31 lipca 2020  

Liczba zgłoszeń:  27  

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11     

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 9