Sprawozdanie kwiecień 2021

1-30 kwietnia 2021 

Liczba zgłoszeń:  32 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 8 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 14  

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10