Sprawozdanie czerwiec 2021

1-30 czerwca 2021 

Liczba zgłoszeń: 29 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 9   

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 13