Sprawozdanie czerwiec 2020

1-30 czerwca 2020 

Liczba zgłoszeń:  24 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5   

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:  11 

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 8