ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIERANIE PODPISÓW !

1. Kto może zbierać podpisy?

Każdy może wydrukować i zebrać podpisy.


2. Gdzie złożyć/Dokąd wysłać wypełnione formularze?

Adres do przesłania formularzy znajduje się na każdym z nich: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej “Nigdy więcej nauki zdalnej”.  Przesyłki kurierskie prosimy przesyłać na adres Skierniewicka 21/34,  01-230 Warszawa pod którym formularze zbiera główny koordynator Marzena Kąkała

3. Kto jest organizatorem zbiórki?

Ustawę przygotowała Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, w ramach której powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W razie potrzeby proszę skontaktować się z koordynatorami akcji, których dane podane są na stronie rzecznikrodzicow.pl.
Fundacja działa od 2010 roku. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
Trzykrotnie organizowała inicjatywy obywatelskie procedowane przez sejm:
– w 2011 r. projekt ustawy „Sześciolatki do przedszkola” z 350 tysiącami podpisów,
– w 2013 inicjatywę referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, z blisko milionem zebranych podpisów
– w 2014 „Rodzice chcą mieć wybór” (również w sprawie sześciolatków), z 300 tysiącami podpisów.
W 2015 sejm przyjął postulowane rozwiązanie i sześciolatki nie muszą być w 1 l klasie.

4. Do kiedy trwa zbiórka?

Pytacie o termin zbierania podpisów? Przede wszystkim zbieramy dalej!
Choć 1 grudnia mija wyznaczony przez nas techniczny termin nie ma to znaczenia formalnego.  Marszałek Sejmu przyjęła inicjatywę zaledwie tydzień temu 22 listopada. Co więcej obowiązujące obecnie przepisy na czas „epidemii” pozwalają na zbieranie podpisów pod zarejestrowaną w sejmie inicjatywą obywatelską w nieograniczonym terminie.
Jeśli chcemy, żeby sejm zajął się jeszcze w tym roku szkolnym projektem „Nigdy więcej nauki zdalnej” to musimy zebrać 100 tysięcy podpisów do 28 lutego, czyli w takim czasie jaki mielibyśmy bez epidemii.
Koniec lutego to nasz nowy, wewnętrzny termin.
Rodzice. zawijamy rękamy i zbieramy!

5. Czy można wysyłać mailem skany formularzy?

Nie. W sejmie musimy złożyć oryginały. Podpisy trzeba wysyłać tradycyjną pocztą.

6. Czy podpisy są bezpieczne?

Tak. Zarówno przepisy o inicjatywie obywatelskiej jak i nasze doświadczenie zapewniają bezpieczeństwo danych. Mamy jako Fundacja na koncie trzy udane inicjatywy obywatelskie i bezpiecznie przekazaliśmy do sejmu już 1.600.000 podpisów odręcznych. Wszystkie dane po przeliczeniu w sejmie są niszczone komisyjnie.

7. Ludzie nie chcą podawać peseli. Co robić?

Iść do innych,  którzy czują problem. Chętny szuka okazji, niechętny szuka wymówki. Kto chce podpisze. Dajcie sobie spokój z namawianiem niechętnych, i tak nic z tego nie będzie.

8. Czy fundacja/komitet inicjatywy rozdaje identyfikatory zbierającym podpisy?

Nie. Podczas żadnej zbiórki identyfikatory nie były potrzebne. Zbierać może każdy.

9. Czy poparcia projektowi ustawy mogą udzielić obywatele polscy zamieszkali za granicą?

Tak. Wszyscy obywatele polscy mogą udzielić takiego poparcia. Fakt zamieszkania za granicą nie jest tu przeszkodą. W rubryce adres zamieszkania należy wpisać adres zagraniczny.

10. Czy takie wyrazy jak: „Ulica”, „ Aleja”,  „Osiedle” trzeba pisać w pełnym brzmieniu,  czy też można używać powszechnie stosowanych skrótów?

Takie wyrazy piszemy używając skrótów: Ul. ; Al. ; Oś.

11. Czy podpisy można dopisywać na pustych kartkach i podczepić pod formularz?

Nie można.  Na stronie z podpisami musi być pełna nazwa komitetu i ustawy oraz wszystkie wymagane rubryki.

12. Czy  formularz liczący 10 wierszy może zawierać mniej wpisów niż 10?

Lepiej wpisywać po 10 pozycji. Jednak, gdy nie będzie to możliwe, to wiersze nie zapełnione warto „zazetować”

13. Co zrobić jeśli popełniło się błąd przy wpisywaniu danych, np. błąd w nr PESEL?

Nie należy poprawiać błędnego wpisu. Wiersz z błędnym wpisem należy przekreślić i poprawne dane wpisać w kolejnym wierszu.

14. Czy dane osobowe w formularzu musi osobiście wpisywać osoba popierająca projekt, czy też może to robić osoba zbierająca podpisy?

Nie ma znaczenia kto wpisuje dane. Może to zrobić osoba zbierająca podpisy, która zna zasady ich wpisywania i nie popełni błędu dyskwalifikującego wpis.

Natomiast każda osoba udzielająca poparcia musi złożyć własnoręcznie podpis!

15. Czy osoba zbierająca podpisy musi zapoznać osobę deklarującą złożenie podpisu z projektem ustawy i jego uzasadnieniem?

Osoba zbierająca podpisy musi mieć przy sobie projekt ustawy. Nie dotyczy to uzasadnienia projektu dostępnego na stronie internetowej rzecznikrodzicow.pl.

16. Czy osoba zbierająca lub przewożąca formularze z podpisami naraża się na zarzut naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych?

Nie.  Zbierający podpisy zobowiązani są jedynie do ochrony zebranych podpisów przed możliwością wykorzystania ich przez osoby trzecie i w innych celach niż poparcie dla projektu ustawy.

17. Czy formularz do zbierania podpisów można wydrukować poziomo?

Tak.  Należy go wydrukować w orientacji poziomej ze względów praktycznych.
W przeciwnym razie trudne będzie wpisanie danych osoby popierającej projekt.

18. Czy osoba, która podpisała się pod inicjatywą w ramach zbierania 1000 podpisów może teraz powtórnie złożyć podpis?

Nie.  Złożenie podpisu w ramach zbierania 1000 głosów poparcia aby zarejestrować Komitet Inicjatywy Ustawodawczej jest poparciem tej samej inicjatywy.

19. Czy pierwszy tysiąc podpisów złożony w sejmie wlicza się potem do ogólnej puli 100 tys. podpisów?

Tak. Zebrane 1000 podpisów wlicza się do ogólnej puli 100 000.

20.  Czy projekt ustawy Nigdy więcej nauki zdalnej nie uniemożliwi wszelkiej komunikacji elektronicznej z nauczycielem? Na mój rozum „wymiana informacji między nauczycielem a rodzicem za pomocą środków komunikacji elektronicznej” obejmuje librusa i pisanie maili, a także udostępnianie dodatkowych materiałów dydaktycznych przez internet, e-podręcznik.
Odpowiedź specjalisty prawa oświatowego, autora projektu:

Regulacje dotyczące dzienników to dokumentacja szkolna – która dopuszcza prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej. Inną kwestią jest to, że obecnie dzienniki Librusa czy Vulcana wykraczają poza definicje dziennika szkolnego, ale to już odrębny problem.

21. Czy Wasz projekt legalizuje naukę zdalną?

Zdalnego nauczania nie trzeba legalizować. Jest faktem w polskiej edukacji od dwóch lat. Nasz projekt dopuszcza edukację zdalną tylko dla dorosłych dokształcających się zawodowo oraz w indywidualnej nauce jeśli wymaga tego dobro dziecka i chcą tego rodzice. W każdej innej sytuacji nasz projekt zakazuje nauki zdalnej. Projekt jest stanowczym głosem sprzeciwu wobec nauki zdalnej. Gdy uda się go wprowadzić pod obrady sejmu będziemy mogli głośno powiedzieć, że rodzice nie zgadzają się na pozbawianie ich dzieci prawa do nauki stacjonarnej.

22. Co to da?

Na pewno więcej niż nie robienie nic.

23. Czy się uda?

Z sześciolatkami się udało.

24. Po co to robić?

Robimy to dla naszych dzieci.

25. Dlaczego ja?

Nikt inny nie zrobi tego za Ciebie.