Okrągły Stół Oświatowy 17 czerwca

Kolejne spotkanie Okrągłego Stołu Oświatowego miało miejsce w Warszawie 17 czerwca. W spotkaniu wzięli udział eksperci Fundacji Maria Gudro-Homicka i Aleksandra Medoń-Prucnal.
Maria Gudro-Homicka zwróciła uwagę na fakt jak ważne jest planowanie pracy z uczniem i jak dużym błędem jest fakt, że w tekście porozumienia rządu z Solidarnością pojawiło się i zostało zaakceptowane żądanie związkowców, aby zwolnic nauczycieli z obowiązki pisania planów nauczania.
Planowanie jest podstawą pracy każdego człowieka w pracy i w domu i tego powinniśmy uczyć dzieci i młodzież – podkreśliła Maria Gudro.
Postulaty Fundacji na Okrągły Stół Oświatowy